CÁO PHÓ ÔNG CỐ SƠ MINH

CÁO PHÓ ÔNG CỐ GIU SE TRẦN HUY LIỆU BỐ CỦA NỮ TU AUGUSTINO HUY TRẦN THỊ MINH (Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng chị tổng cố vấn Maria Emilia Vũ Thị Sim

Hội dòng mừng bổn mạng chị tổng cố vấn Maria Emilia Vũ Thị Sim