CÁO PHÓ ÔNG CỐ PHÊRÔ VŨ ĐỨC KHẢM(Cố Sơ Sim H.viện Dòng Mân Côi)

CÁO PHÓ ÔNG CỐ PHÊRÔ VŨ ĐỨC KHẢM(Cố Sơ Sim H.viện Dòng Mân Côi)

 

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …