Cáo Phó – ÔNG CỐ PHÊRÔ PHẠM VĂN BẢY

Hội Dòng hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Phêrô được hưởng Tôn nhan Chúa.

Hội Dòng xin chia buồn cùng Bà Cố và gia đình nhất là Sơ M.Micae Hy Phạm Thị Hương.

Check Also

CÁO PHÓ ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Hội Dòng hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Giuse NGUYỄN VĂN CƯỜNG được …