Cáo Phó – ÔNG CỐ PHÊRÔ PHẠM VĂN BẢY

Hội Dòng hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Phêrô được hưởng Tôn nhan Chúa.

Hội Dòng xin chia buồn cùng Bà Cố và gia đình nhất là Sơ M.Micae Hy Phạm Thị Hương.