Cáo Phó Ông cố Phêrô Nguyễn Văn Viêng

Cáo Phó Ông cố Phêrô Nguyễn Văn Viêng

 

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …