CÁO PHÓ ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Hội Dòng hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Giuse NGUYỄN VĂN CƯỜNG được hưởng Tôn nhan Chúa.

Hội Dòng xin chia buồn cùng Bà Cố và gia đình nhất là Sơ M. Phanxicô Cần Nguyễn Thị Hồng, FMSR.

Check Also

BÌNH AN CỦA THẦY

Ngày nay, với sự tiến bộ văn minh của khoa học, con người gần như …