Cáo phó ông cố Đaminh Nguyễn Văn Tâm

Hội Dòng hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Đaminh NGUYỄN VĂN TÂM được hưởng Tôn nhan Chúa.

Hội Dòng xin chia buồn cùng gia đình nhất là Sơ Maria Josepha Nguyễn Hồng Thúy, FMSR (Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Thường niên năm A

Muối và ánh sáng Muối và ánh sáng là hai vật thể rất quen thuộc …