Cáo phó ông cố Đaminh Nguyễn Văn Tâm

Hội Dòng hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Đaminh NGUYỄN VĂN TÂM được hưởng Tôn nhan Chúa.

Hội Dòng xin chia buồn cùng gia đình nhất là Sơ Maria Josepha Nguyễn Hồng Thúy, FMSR (Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Check Also

BÌNH AN CỦA THẦY

Ngày nay, với sự tiến bộ văn minh của khoa học, con người gần như …