CÁO PHÓ NỮ TU MARIA REGINA TRẦN THỊ TOÀN

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu kính báo:

NỮ TU MARIA REGINA TRẦN THỊ TOÀN

Sinh ngày 01 tháng 01năm 1945

Hưởng thọ 77 tuổi – Khấn dòng 57 năm

 

 

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …