CÁO PHÓ NỮ TU MARIA REGINA TRẦN THỊ TOÀN

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu kính báo:

NỮ TU MARIA REGINA TRẦN THỊ TOÀN

Sinh ngày 01 tháng 01năm 1945

Hưởng thọ 77 tuổi – Khấn dòng 57 năm

 

 

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …