Cáo phó nữ tu Maria Phanxica Trần Thị Miến

Cáo phó nữ tu Maria Phanxica Trần Thị Miến

 

Văn Phòng Dòng Mân Côi

 

Check Also

NIỀM VUI HỘI NGỘ

 NIỀM VUI HỘI NGỘ Trong tâm tình nhớ về nguồn cội quý chị trong 4 …