Các Nhiệm Sở Dòng Mân Côi Bùi Chu

 

(1) NHÓM MÂN CÔI CÁT PHÚ

Thành lập: Năm 1946

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh (2/2)

Địa chỉ: Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Simon Nguyễn Thị Miên

 

(2) NHÓM MÂN CÔI LẠC HỒNG

Thành lập: Năm 1949

Bổn mạng: Lễ Mẹ Trinh Vương (22/08)

Địa chỉ: Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Scolastica Trần Thị Thủy

 

(3) NHÓM MÂN CÔI TÂY ĐƯỜNG

Thành lập: Năm 1987

Bổn mạng: Lễ Mẹ Thăm Viếng (31/05)

Địa chỉ: Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Giaxintô Gia Lê Thị Soi

 

(4) NHÓM MÂN CÔI HAI GIÁP

Thành lập: Năm 1989

Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse (19/03)

Địa chỉ: Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Tôma Aquinô Trần Phương Hiên

 

(5) NHÓM MÂN CÔI VẠN LỘC

Thành lập: Năm 1992

Bổn mạng: Lễ Thánh Đa Minh (08/08)

Địa chỉ: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Anrê Kim Nguyễn Thị Sợi

 

(6) NHÓM MÂN CÔI LỤC THỦY

Thành lập: Năm 1994

Bổn mạng: Lễ các thánh (1/11)

Địa chỉ: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Khiêm

 

(7) NHÓM MÂN CÔI THÔN ĐÔNG

Thành lập: Năm 1999

Bổn mạng: Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.8)

Địa chỉ: Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Barbara Vũ Thị Lan

 

(8) NHÓM MÂN CÔI KIÊN CHÍNH

Thành lập: Năm 1995

Bổn mạng: Lễ Thánh Vinh Sơn (05/04)

Địa chỉ: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Đa-miêng Trần Thị Quỳ

 

(9) NHÓM MÂN CÔI ĐẤT VƯỢT

Thành lập: Năm 1995

Bổn mạng: Lễ sinh nhật Đức Mẹ (08/09)

Địa chỉ: Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Augustinô Nguyễn Thị Huế

 

(10) NHÓM MÂN CÔI TRIỆU THÔNG

Thành lập: Năm 1997

Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse 19/03

Địa chỉ: Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Giuse Hiển Ngô Thị Ngoãn

 

(11) NHÓM MÂN CÔI HỌ PHÚ AN

Thành lập: Năm 1999

Bổn mạng: Lễ Thánh Gioakim và Anna (26/7)

Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Petronilla Vũ Kim Nhũ

 

(12) NHÓM MÂN CÔI CÁT XUYÊN

Thành lập: Năm 1999

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh (2/2)

Địa chỉ: Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Ôliva Đỗ Thị Dung

 

(13) NHÓM MÂN CÔI LÁC MÔN

Thành lập: Năm 2000

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Fatima (13/10)

Địa chỉ: Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Maximilianô Kôlbê Nguyễn Thị Hòa

 

(14) NHÓM MÂN CÔI DUYÊN THỌ

Thành lập: Năm 2000

Bổn mạng: Lễ Mẹ Hồn xác lên trời (15/8)

Địa chỉ: Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Phêrô Đa Đỗ Thị Khuyên

 

(15) NHÓM MÂN CÔI ÂN PHÚ

Thành lập: Năm 2001

Bổn mạng: Lễ Mẹ Sầu Bi (15/9)

Địa chỉ:Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Genevière Trần Thị Tân

 

(16) NHÓM MÂN CÔI XUÂN DỤC

Thành lập: Năm 2004

Bổn mạng: Lễ Thánh Têrêsa (01/10)

Địa chỉ:Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Đaminh Khảm Trần Thị Hồi

 

(17) NHÓM MÂN CÔI XUÂN HÒA

Thành lập: Năm 2006

Bổn mạng: Lễ Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Địa chỉ: Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Philipphê Nêri Vũ Ánh Nguyệt

 

(18) NHÓM MÂN CÔI PHÚ AN

Thành lập: Năm 2006

Bổn mạng: Lễ sinh nhật  Đức Mẹ (08/09)

Địa chỉ: Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Anê Thành Đỗ Thị Hương

 

(19) NHÓM MÂN CÔI TRẠI MÙ

Thành lập: Năm 2008

Bổn mạng:

Địa chỉ: Hải Long, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Bênađô Bùi Thị Nga

 

(20) NHÓM MÂN CÔI GIÁP PHÚ

Thành lập: Năm 2009

Bổn mạng: Lễ  Đức Mẹ Fatima (13/10)

Địa chỉ: Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Têrêsa Avila Vũ Thị Thơm

 

(21) NHÓM MÂN CÔI QUẦN CỐNG

Thành lập: Năm 2013

Bổn mạng: Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 

Địa chỉ: Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Đaminh Ninh Phạm Thị Oanh

 

(22) NHÓM MÂN CÔI ĐỊNH HẢI

Thành lập: Năm 2014

Bổn mạng: Lễ  Mẹ Thăm Viếng (31/05)

Địa chỉ:  Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Gioan Berchmans Nguyễn Thị Đào

 

(23) NHÓM MÂN CÔI XUÂN HÀ

Thành lập: Năm 2015

Bổn mạng: Lễ  Suy Tôn Thánh Giá (14/09)

Địa chỉ: Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Philipphê Minh Trần Thị Sen

 

(24) NHÓM MÂN CÔI HOÀNH ĐÔNG

Thành lập: Năm 2016

Bổn mạng: Lễ  Thánh Martinô de Porres  (03/11)

Địa chỉ: Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Rosa Lima Trần Phương Dung

 

(25) NHÓM MÂN CÔI THANH MINH

Thành lập: Năm 2018

Bổn mạng: Lễ  Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (29/09)

Địa chỉ: Nam Hồng,  Tiền Hải, Thái Bình

Phụ trách: Nữ tu M. Josepha Nguyễn Thị Thúy

 

(26) NHÓM MÂN CÔI LỘC BÌNH

Thành lập: Năm 2018

Bổn mạng: Lễ  Chúa Hiển Dung (06/08)

Địa chỉ: Khu Minh Khai, TT. Lộc Bình H. Lộc Bình, T. Lạng Sơn

Phụ trách: Nữ tu M. Têrêsa Trần Thị Nhung

 

(27) NHÓM MÂN CÔI TRUNG THÀNH

Thành lập: Năm 2018

Bổn mạng: Lễ  Thánh Vinh Sơn (05/04)

Địa chỉ: Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Adenlina Phạm Thị Ngoan

 

(28) NHÓM MÂN CÔI KÍNH DANH

Thành lập: Năm 2019

Bổn mạng: Lễ  Mẹ Giáo Hội  (Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Địa chỉ: Thôn Luật Trung,  Quang Lịch,  Kiến Xương, Thái Bình

Phụ trách: Nữ tu M. Catharina Lê Thị Minh

 

(29) NHÓM MÂN CÔI LƯƠNG KHÊ

Thành lập: Năm 2019

Bổn mạng: Lễ Mẹ Hồn xác lên trời (15/8)

Địa chỉ: Số 5. Ngõ 200 Cát Linh, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng

Phụ trách: Nữ tu M. Luis Hương Đoàn Thị Hương

 

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …