Các Nhiệm Sở Dòng Mân Côi Bùi Chu

 

(1) NHÓM MÂN CÔI CÁT PHÚ

Thành lập: Năm 1946

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh (2/2)

Địa chỉ: Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Simon Nguyễn Thị Miên

 

(2) NHÓM MÂN CÔI LẠC HỒNG

Thành lập: Năm 1949

Bổn mạng: Lễ Mẹ Trinh Vương (22/08)

Địa chỉ: Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Scolastica Trần Thị Thủy

 

(3) NHÓM MÂN CÔI TÂY ĐƯỜNG

Thành lập: Năm 1987

Bổn mạng: Lễ Mẹ Thăm Viếng (31/05)

Địa chỉ: Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Giaxintô Gia Lê Thị Soi

 

(4) NHÓM MÂN CÔI HAI GIÁP

Thành lập: Năm 1989

Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse (19/03)

Địa chỉ: Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Tôma Aquinô Trần Phương Hiên

 

(5) NHÓM MÂN CÔI VẠN LỘC

Thành lập: Năm 1992

Bổn mạng: Lễ Thánh Đa Minh (08/08)

Địa chỉ: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Anrê Kim Nguyễn Thị Sợi

 

(6) NHÓM MÂN CÔI LỤC THỦY

Thành lập: Năm 1994

Bổn mạng: Lễ các thánh (1/11)

Địa chỉ: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Khiêm

 

(7) NHÓM MÂN CÔI THÔN ĐÔNG

Thành lập: Năm 1999

Bổn mạng: Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.8)

Địa chỉ: Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Barbara Vũ Thị Lan

 

(8) NHÓM MÂN CÔI KIÊN CHÍNH

Thành lập: Năm 1995

Bổn mạng: Lễ Thánh Vinh Sơn (05/04)

Địa chỉ: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Đa-miêng Trần Thị Quỳ

 

(9) NHÓM MÂN CÔI ĐẤT VƯỢT

Thành lập: Năm 1995

Bổn mạng: Lễ sinh nhật Đức Mẹ (08/09)

Địa chỉ: Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Augustinô Nguyễn Thị Huế

 

(10) NHÓM MÂN CÔI TRIỆU THÔNG

Thành lập: Năm 1997

Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse 19/03

Địa chỉ: Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Giuse Hiển Ngô Thị Ngoãn

 

(11) NHÓM MÂN CÔI HỌ PHÚ AN

Thành lập: Năm 1999

Bổn mạng: Lễ Thánh Gioakim và Anna (26/7)

Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Petronilla Vũ Kim Nhũ

 

(12) NHÓM MÂN CÔI CÁT XUYÊN

Thành lập: Năm 1999

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh (2/2)

Địa chỉ: Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Ôliva Đỗ Thị Dung

 

(13) NHÓM MÂN CÔI LÁC MÔN

Thành lập: Năm 2000

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Fatima (13/10)

Địa chỉ: Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Maximilianô Kôlbê Nguyễn Thị Hòa

 

(14) NHÓM MÂN CÔI DUYÊN THỌ

Thành lập: Năm 2000

Bổn mạng: Lễ Mẹ Hồn xác lên trời (15/8)

Địa chỉ: Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Phêrô Đa Đỗ Thị Khuyên

 

(15) NHÓM MÂN CÔI ÂN PHÚ

Thành lập: Năm 2001

Bổn mạng: Lễ Mẹ Sầu Bi (15/9)

Địa chỉ:Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Genevière Trần Thị Tân

 

(16) NHÓM MÂN CÔI XUÂN DỤC

Thành lập: Năm 2004

Bổn mạng: Lễ Thánh Têrêsa (01/10)

Địa chỉ:Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Đaminh Khảm Trần Thị Hồi

 

(17) NHÓM MÂN CÔI XUÂN HÒA

Thành lập: Năm 2006

Bổn mạng: Lễ Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Địa chỉ: Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Philipphê Nêri Vũ Ánh Nguyệt

 

(18) NHÓM MÂN CÔI PHÚ AN

Thành lập: Năm 2006

Bổn mạng: Lễ sinh nhật  Đức Mẹ (08/09)

Địa chỉ: Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Anê Thành Đỗ Thị Hương

 

(19) NHÓM MÂN CÔI TRẠI MÙ

Thành lập: Năm 2008

Bổn mạng:

Địa chỉ: Hải Long, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Bênađô Bùi Thị Nga

 

(20) NHÓM MÂN CÔI GIÁP PHÚ

Thành lập: Năm 2009

Bổn mạng: Lễ  Đức Mẹ Fatima (13/10)

Địa chỉ: Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Têrêsa Avila Vũ Thị Thơm

 

(21) NHÓM MÂN CÔI QUẦN CỐNG

Thành lập: Năm 2013

Bổn mạng: Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 

Địa chỉ: Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Đaminh Ninh Phạm Thị Oanh

 

(22) NHÓM MÂN CÔI ĐỊNH HẢI

Thành lập: Năm 2014

Bổn mạng: Lễ  Mẹ Thăm Viếng (31/05)

Địa chỉ:  Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Gioan Berchmans Nguyễn Thị Đào

 

(23) NHÓM MÂN CÔI XUÂN HÀ

Thành lập: Năm 2015

Bổn mạng: Lễ  Suy Tôn Thánh Giá (14/09)

Địa chỉ: Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Philipphê Minh Trần Thị Sen

 

(24) NHÓM MÂN CÔI HOÀNH ĐÔNG

Thành lập: Năm 2016

Bổn mạng: Lễ  Thánh Martinô de Porres  (03/11)

Địa chỉ: Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Rosa Lima Trần Phương Dung

 

(25) NHÓM MÂN CÔI THANH MINH

Thành lập: Năm 2018

Bổn mạng: Lễ  Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (29/09)

Địa chỉ: Nam Hồng,  Tiền Hải, Thái Bình

Phụ trách: Nữ tu M. Josepha Nguyễn Thị Thúy

 

(26) NHÓM MÂN CÔI LỘC BÌNH

Thành lập: Năm 2018

Bổn mạng: Lễ  Chúa Hiển Dung (06/08)

Địa chỉ: Khu Minh Khai, TT. Lộc Bình H. Lộc Bình, T. Lạng Sơn

Phụ trách: Nữ tu M. Têrêsa Trần Thị Nhung

 

(27) NHÓM MÂN CÔI TRUNG THÀNH

Thành lập: Năm 2018

Bổn mạng: Lễ  Thánh Vinh Sơn (05/04)

Địa chỉ: Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

Phụ trách: Nữ tu M. Adenlina Phạm Thị Ngoan

 

(28) NHÓM MÂN CÔI KÍNH DANH

Thành lập: Năm 2019

Bổn mạng: Lễ  Mẹ Giáo Hội  (Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Địa chỉ: Thôn Luật Trung,  Quang Lịch,  Kiến Xương, Thái Bình

Phụ trách: Nữ tu M. Catharina Lê Thị Minh

 

(29) NHÓM MÂN CÔI LƯƠNG KHÊ

Thành lập: Năm 2019

Bổn mạng: Lễ Mẹ Hồn xác lên trời (15/8)

Địa chỉ: Số 5. Ngõ 200 Cát Linh, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng

Phụ trách: Nữ tu M. Luis Hương Đoàn Thị Hương

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng  Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng