Bóng chiều xưa

Ai yêu màu tím Mùa Chay

Ai tìm về ngày thưở xa xưa ấy?

Ngày ảm đạm chiều thứ bảy

Tiếng Mẹ khóc than biết mấy buồn đau?

Đồi Canve thắm đượm một màu

Đất thắm đỏ máu Ngài trên Tử giá

Mẹ nhìn con nỗi lặng lòng

Thiết chi nữa những lời người ủi an

Lòng Mẹ đau quặn đâm thâu

Con của Mẹ nay đã đóng đinh rồi

Vì tội con hay vì ai?

Mà nhân loại đang thương khóc thảm thiết

Giọt lệ rơi ăn năn tội

Người Con Mẹ đã chết vì tha nhân.

Cỏ Mùa Thu

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …