BÌNH AN ĐÍCH THỰC

Bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan (14, 23-29) là bài diễn từ của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ, cũng như cho mỗi Kitô hữu chúng ta biết về việc Người sắp ra đi, để trở về với Chúa Cha. Trước khi Chúa Giêsu trở về với Cha, Người muốn các môn đệ hãy yêu mến Người và tuân giữ lời Người truyền dạy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy” (Ga 14,23). Đồng thời, Người cũng mạc khải cho các tông đồ biết Người sẽ ban Thánh Thần xuống trên họ, để nhờ Thánh Thần hướng dẫn, các ông nhận biết được sự thật về Con Thiên Chúa và thế gian. Cuối cùng, Người hứa sẽ ban bình an cho các Tông đồ, đó là thứ bình an đích thực mà thế gian không ai có thể ban cho họ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14, 27).

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là Chúa Giêsu hứa ban cho các Tông đồ cũng như cho mỗi chúng ta thứ bình an gì vậy? Có thể nói được rằng, bình an của Chúa Giêsu ban tặng cho các Tông đồ ở đây không phải là tình trạng yên ổn trong đời sống, cũng không phải là không bị người đời khuấy động, chống đối, hay gây chiến tranh. Nhưng, đây là thứ  bình an của sự sống tròn đầy, là ân huệ của thời đại Chúa cứu chuộc nhân loại qua cái chết trên thập giá, để sau đó Người sẽ phục sinh.

Thánh Phaolô có lẽ như đã cảm nghiệm được sâu xa về sự bình an của thập giá mà Đức Giêsu đã thực hiện, nên thánh nhân đã nói: “Nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,24). Đúng vậy, đứng trước cái chết đầy đau đớn để cứu chuộc thế gian, Chúa Giêsu rất bình an, vì Người luôn tin tưởng vào Cha và hy sinh phận mình vì yêu mến Cha, yêu thương nhân loại, nên Người đã huấn dụ các môn đệ trong sự bình an:“Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi” (Ga 14, 27).

Sự bình an của Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ của Người là một sự hiện diện và gắn liền với cuộc sống của họ ngay trong thực tại và mai sau:“…để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó với Thầy” (Ga 14, 3). Chính thánh Phaolô đã cảm nhận được điều đó, nên ngài không thể không nói ra: “Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta” (Ep 2,14).

Hơn nữa, sự bình an của Chúa Giêsu trối lại cho chúng ta chính là sự bình an mà Người có được và nghiệm thấy một cách trọn vẹn, khi Người đã chiến thắng sự sợ hãi trước cái chết cận kề. Đó là sự bình an của Đấng đã yêu thương cho đến cùng (x. Ga 13,1), tức là chấp nhận hy sinh mạng sống cho người mình yêu (x. Ga 15,13). Hay, nói khác đi, sự bình an của Chúa Giêsu ban cho các Tông đồ, cũng như cho mỗi Kitô hữu là sự bình an đích thực mà Người đã chia sẻ chính thân mình của Người qua hiến tế trên thập giá và ngày nay được hiện tại hóa trên bàn thờ.

Chúa Giêsu không chỉ cầu chúc bình an cho loài người, nhưng Người chính là Thiên Chúa, nên Người ban cho chúng ta sự bình an đích thật của Thiên Chúa. Đó là thứ bình an mà không ai có thể ban được, cũng chẳng ai lấy đi được bình an Chúa trao: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).

Tuy nhiên, nếu muốn được hưởng trọn bình an của Chúa Giêsu ban tặng thì chúng ta hãy kết hiệp mật thiết với Người, yêu mến Người bằng việc tuân giữ các giới răn của Người truyền dạy, nhất là giới luật mến Chúa, yêu người thì chúng ta sẽ có được niềm vui và sự bình an trọn vẹn đó: “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng” (Ga 14,28). Để đón nhận được bình an trong Chúa Giêsu cách trọn vẹn, Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ, hướng dẫn chúng ta tham gia vào các công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, tham gia vào những điều kiện cần thiết làm cho chúng ta được đón nhận sự bình an của Chúa Giêsu trao tặng. Như thế, chúng ta sẽ có bình an của Chúa Giêsu, nhờ Thánh Thần. Khi đã đón nhận được sự bình an Chúa, chúng ta cũng được mời gọi, hãy ra đi và đem bình an của Chúa đến cho tha nhân. Đó là sứ vụ làm môn đệ theo Chúa của chúng ta. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến để biến đổi trái đất, biến đổi cuộc sống của chúng con. Xin cho đất nước, quê hương, cộng đoàn, gia đình và mọi người trong chúng con luôn đón nhận được sự bình an của Chúa trao ban. Amen.

Hoa Ven Đường

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …