Đức Maria Người Trinh Nữ Được Tôn Vinh

Trong bối cảnh thế giới và cả nhân loại đang sống trong bệnh dịch covid, chúng ta thành tâm dâng lời khẩn nguyện lên Mẹ để nhờ Mẹ, Con yêu dấu của Mẹ giải thoát chúng ta khỏi ngàn nỗi hiểm nguy.

Cứ mùa tháng Năm về, mời gọi mỗi người chúng ta trở về bên Mẹ để tôn vinh, sùng kính và yêu mến, dâng lên Mẹ những đóa hoa mang sắc màu đỏ, trắng, vàng, xanh.. với hương thơm đồng nội. Nhưng sâu sắc hơn, ước mong của Mẹ vẫn là chúng ta dâng về Mẹ lời kinh Mẹ hằng yêu thích, lời Kinh Kính Mừng với trọn tâm tình yêu mến, cậy trông và bằng đời sống canh tân thực thi ba lời Mẹ khuyên nhủ. Vì Mẹ đã hứa:

“Con chào Mẹ bằng kính kính mừng

                                            Mẹ chào con bằng ngàn ơn phúc” (….)                                           

Ngay từ đầu, lòng sùng kính Đức Maria có từ thế kỷ thứ I. Các kitô hữu đầu tiên tập trung lòng đạo đức của họ nơi các thánh tử đạo. Hình ảnh Đức Maria đã được tìm thấy trong các hang toại đạo Priscilla, hang toại đạo thánh Phêrô, hang toại đạo Maiô. Sau đó họ nhìn thấy nơi Đức Maria là cầu nối giữa cái cũ và cái mới (Schmaus, Mariologie174). Trong thế kỷ thứ II, Thánh Irênê thành Lyons gọi Mẹ Maria là “Eva thứ hai” bởi vì nếu như Eva thứ nhất “bất tuân” thì qua Mẹ Maria và sự sẵn sàng vâng phục Thiên Chúa của Mẹ, nhân loại đã được hồi sinh (Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Trước Công Đồng Êphêsô”. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013. Năm 431 công đồng  chung Êphêsô đã tuyến tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ không phải là Thiên Chúa nhưng là một con người được Thiên Chúa tuyển chọn cho một vai trò duy nhất. Mẹ của Con Thiên Chúa. Vì thế chúng ta đặc biệt tôn vinh và sùng kính Mẹ.

Lòng sùng kính Mẹ Maria đã có nền tảng từ Kinh Thánh. Kinh Kính Mừng, lời kinh phổ biến nhất cũng được rút ra từ Kinh Thánh, qua lời chào của sứ Thần “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Và người chị họ của Đức Maria bà Isave đã nói “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ và người con em cưu mang cũng được chúc phúc!” (Lc 1, 42). Chính Mẹ đã hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa để cộng tác với Chúa Con trong việc cứu rỗi nhân loại với tinh thần vâng phục tuyệt đối “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền dạy” (Lc 1, 38). Thực vậy, Mẹ đã luôn thưa lời “xin vâng” với Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống, dù lúc bình an hay sóng gió, nơi từng chặng đường Con yếu dấu của Mẹ trải qua. Mẹ vẫn luôn âm thầm hiện diện, lắng nghe, suy gẫm, thực thi Lời Chúa dạy. Mẹ đã yêu thích và liên kết chặt chẽ với cuộc sống của Chúa ki tô mỗi ngày. Có thể nói con đường Chúa Giêsu đi là con đường mà Mẹ luôn muốn đi theo và đi sát, Chúa Giêsu yêu Chúa Cha, vâng phục Chúa Cha, Mẹ cũng yêu Thiên Chúa và từ bỏ ý riêng để làm theo thánh ý Chúa. Chúa Giêsu yêu nhân loại, chịu chết để cứu độ nhân loại. Mẹ cũng yêu thương con người và mong con người ăn năn sám hối, canh tân đời sống  trở về cùng Thiên Chúa để được ơn cứu độ qua những lần Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Fatima, Guadalupe, La Salette…

Có một lời kinh Đức Mẹ từ thế kỷ thứ III minh chứng rằng các kitô hữu đã thành khẩn cầu nguyện với Mẹ “Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi Ngài, lúc sa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van, xin Mẹ đừng chê bỏ. Nhưng xin hằng giải thoát khỏi ngàn nỗi hiểm nguy, ôi vinh phúc ai bì. Trinh nữ đầy ơn phước (Kinh Sub Tuum Praosidium). Trong bối cảnh thế giới và cả nhân loại đang sống trong bệnh dịch covid, chúng ta thành tâm dâng lời khẩn nguyện lên Mẹ để nhờ Mẹ, Con yêu dấu của Mẹ giải thoát chúng ta khỏi ngàn nỗi hiểm nguy.

Tác giả bài viết: Hosanna,fmsr

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …