SUY NIỆM LỜI CHÚA: Có một Vị ở giữa chúng ta mà chúng ta chưa nhận ra

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …