Lời Cha

Đức Cha Tổ Phụ

Rất đáng kính yêu

Dạy dỗ bao điều

Nhủ khuyên cặn kẽ:

Đơn sơ như trẻ

Nhưng phải trưởng thành

Trong việc học hành

Và việc thiêng liêng

Chớ để ý riêng

Xen vào nếp sống

Đoàn kết cộng đoàn

Mà gây chia rẽ

Mà gây bất hòa

Vì đó chính là

Chịu thua cám dỗ

Ma quỷ bày ra

Nhằm lôi kéo ta

Xa lìa Thiên Chúa

Nếu muốn chúng thua

Hãy nhớ Chúa luôn

Nhớ lời Người dạy

Nhớ việc Người làm

Nhớ gương các Thánh

Và lời chân thành

Đức Cha Tổ Phụ

Khuyên nhủ Tập sinh

Em chớ coi khinh

Sống chỉ biết mình

Ý ta là nhất

Lý ta là phải

Ai nói mặc ai

Ai khuyên giả điếc

Thì thật là tiếc

Cho cả cuộc đời

Như một trò xiếc

Cho thiên hạ cười

Cho thiên hạ chê

Đời này thỏa thuê

Đời sau trả lẽ

 Em hãy nhớ nhé

Đơn sơ, trưởng thành

Nhạy bén, tinh anh

Khao khát trọn lành

Là khôn ngoan nhất.

***

M. Paul. Tập I năm 2017

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …