Bùi Chu: 16 phó tế sẽ chịu chức linh mục 24/10/2020

Thánh lễ phong chức linh mục cho 16 thầy phó tế thuộc khoá I của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu sẽ được cử hành vào lúc 09g thứ Bảy, ngày 24/10/2020 tại Tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai.

Đức cha giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức phong chức cho các thầy, hầu hết quý cha trong giáo phận đồng tế, khá đông giáo dân sốt sắng tham dự để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các tiến chức được dồi dào ơn thánh Chúa để các tân linh mục sẽ chu toàn tốt sứ mạng linh mục trong tương lai.

Đây là hoa trái đầu mùa của Đại Chủng viện Bùi Chu chính quy kể từ khi được mở lại. Chính vì là hoa trái đầu mùa nên các tiến chức được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt: nhân bản, tri thức, thiêng liêng và mục vụ. Chương trình đào tạo kéo dài 7 năm Đại Chủng viện, 1 năm thử, 1 năm rưỡi tập vụ trước khi chịu chức phó tế, và trên dưới 1 năm thi hành chức vụ phó tế trước khi chịu chức linh mục. Quá trình đào tạo dài ấy cho thấy việc chuẩn bị cho quý thầy tiến tới thánh chức linh mục công phu như thế nào.

Vì là hoa trái đầu tay của Đại Chủng viện nên ai cũng hy vọng đó là những trái tươi tốt, thơm ngon cho giáo phận. Nói cách khác, ai cũng chờ đợi ở các tiến chức này trở thành những linh mục trẻ tài ba, đạo đức, tốt lành như Chúa và Giáo hội chờ đợi. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các tiến chức được mọi sự như lòng mong ước.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh