Chầu Thánh Thể – Lễ Mẹ Mân Côi 07/10/2020

Dòng  Mân Côi Bùi Chu ngày 7 tháng 10 năm 2020 : Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng đệ nhất của Dòng, Ngày chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.

Cùng với Mẹ Maria – Nữ vương rất thánh Mân Côi, chúng con xin hiệp lòng dâng lên lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Giáo phận, trên Hội Dòng và cho mỗi người chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã ban chính mẹ của Chúa cho chúng con. Chúa đã trao Mẹ cho chúng con và trao chúng con cho Mẹ.

Qua bàn tay của Mẹ, chúng con xin dâng lên Chúa từng thành phần trong Giáo phận, xin Chúa thương gìn giữ và gia tăng ơn thánh thiện trong lòng mỗi người. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa mọi công việc, dự tính của Giáo phận và Hội dòng chúng con. Xin Chúa dẫn dắt và ban ơn bình an để tất cả được thực hiện trong thánh ý Chúa.

Kinh Mân Côi Mẹ Maria đã truyền dạy chính là bản tóm kết toàn bộ Tin Mừng. Xin Mẹ luôn nhắc chúng con ghi nhớ điều đó mỗi khi cầm tràng chuỗi và đọc lên lời Kinh Kính Mừng, cho tiếng xin vâng được nối dài trong từng giây phút của cuộc đời, và cho chúng con theo gương Mẹ, luôn biết vâng phục thánh ý Chúa, nhiệt thành đảm nhận các tác vụ và trách nhiệm Chúa trao phó, cho dù phải chấp nhận những gian khó, hy sinh.

Với lời kinh này, chúng con không ngừng kêu xin Mẹ cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Rồi với mỗi mầu nhiệm, chúng con đều xin một ơn: ơn khiêm nhường, ơn yêu người, ơn sống nghèo khó, ơn vâng lời chịu lụy, ơn giữ nghĩa cùng Chúa…

Với lời kinh này, chúng con cùng Mẹ suy gẫm và sống với Chúa qua các biến cố của lịch sử ơn cứu độ, để nhờ Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa, đi theo Chúa, và đáp trả tiếng xin vâng với trọn niềm tin yêu phó thác như Mẹ. Đồng thời, khi suy gẫm những mầu nhiệm cứu độ với lời Kinh Mân Côi, đòi chúng con phải cố gắng sống điều mình chiêm ngắm.

Mỗi chị em Mân Côi phải luôn mang tràng hạt trong mình. Chị em phải có thói quen lần hạt khi đi đường, khi chờ đợi, trên xe và những lúc rảnh rỗi. Là Nữ tu Mân Côi, kinh Mân Côi phải luôn tươi nở trên môi miệng, nhất là trong giờ chết. Ước gì chị em được trút hơi thở cuối cùng trong khi miệng đọc kinh kính mừng Mẹ(Hiến Luật Nội Quy Dòng Chị Em Con Đức mẹ Mân Côi Bùi Chu – Nội Quy 97)

Ước mong mọi chị em biết sống thánh thiện và sống tròn đầy hạt kinh đời mình từng ngày.

Khối Khấn Trọn