Làm phép phòng khám Dòng Mân Côi Bùi Chu 31/12/2019

Check Also

Dòng Mân Côi Bùi Chu-Tu sở Kính Danh, TB khám bệnh và phát thuốc từ thiện

Ngày 27.02.2022 Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu đã phối …