SUY NIỆM LỜI CHÚA: Ai là những người khôn ngoan và thông thái? (Mt 11, 25-30)

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng  Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng