SUY NIỆM LỜI CHÚA: Ai là những người khôn ngoan và thông thái? (Mt 11, 25-30)

Check Also

Bạn và tôi là hai người…

Bạn và tôi, chúng ta là hai người khác nhau. Chính vì thế có những …