SUY NIỆM LỜI CHÚA: Ai là những người khôn ngoan và thông thái? (Mt 11, 25-30)

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 23.09

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 23.09