Tag Archives: Xong tìm ra giải pháp: Khi sơ đăng xong sơ vào phần sửa nhanh: Phần thời gian sơ chuyển nó về năm 2010 là xong nó không hiện lên đầu nữa Chú làm nhanh hơn 1 cái máy rất tiếc là chưa theo kịp hiii