Tag Archives: Lm Trần Mạnh Hùng

GIỚI THIỆU ẤN BẢN MỚI CHO CUỐN ĐẠO ĐỨC SINH HỌC VÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ HIỆN NAY

Lời Giới Thiệu: Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo Các khía cạnh liên quan đến đạo đức sinh học, chẳng hạn, tế bào gốc, ngừa thai, phá thai, án tử hình, v.v. đang là đề tài của nhiều cuộc tranh luận. Người ta bàn cãi vì đây là những vấn đề …

Xem thêm