🔴 TRỰC TIẾP CHUỖI MÂN CÔI HIỆP HÀNH VÀO LÚC 20H30′ NGÀY 15.10.2022

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …