SUY NIỆM TIN MỪNG – CHÚA NHẬT VI TN A

    Hiện nay trên thế giới, quốc gia nào cũng có luật, luật được lập ra vì nhu cầu của con người, để phục vụ con người. Sống mà không có luật, hay chỉ sử dụng “luật rừng”, thì con người sẽ khó tìm được sự bình an cho mình. Thánh Catarina Siena nói rằng: “Hãy yêu đi, rồi bạn muốn làm gì thì làm”. Khi chúng ta khoác lên trên và đặt vào trong luật một trái tim, một tình yêu, chắc hẳn là chúng ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc và sống vui tươi trong mối tương quan với Chúa, Giáo Hội và mọi người.

 

    Dân Do Thái có đến 613 luật, họ giữ nhiều tập tục: rửa tay trước khi ăn, ngày Sabat không được làm gì, tiếp xúc với dân ngọai về nhà phải tắm rửa, không đụng chạm xác chết, chỉ được đi bao nhiêu bước chân… Nhưng trải qua bao thời, những người Do Thái, nhất là các kinh sư, các nhà thông luật đã “biến hóa” luật này, bày ra rất nhiều khoản luật và bắt người khác tuân giữ. Những luật đó thiếu vắng tình yêu, nền tảng căn bản trong cuộc sống.

    Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật VI TN A, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Đứng trước những xì xào bàn tán của dư luận, họ cho rằng Ngài phá vỡ những luật lệ tiền nhân, luật của người Do Thái. Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến không phải để phá đổ lề luật nhưng là để kiện toàn lề luật, dù chỉ là một chấm, một phết, Ngài đưa luật đến một cái nhìn và một cách thi hành mới.

     Nếu luật của Môsê chưa thể kiện toàn là vì luật ấy chưa diễn tả được ý định của Thiên Chúa, còn nhiều giới hạn, bất toàn và không thích đáng, thì nay, trong Đức Giêsu Kitô, luật Môsê sẽ được kiện toàn bằng tình yêu, một tình yêu được hiện thực và cụ thể hóa vì yêu thương và cứu độ con người. Đức Giêsu khoác lên lề luật chiếc áo của tình yêu, để từ đó, con người sẽ nhìn và thực thi lề luật bằng tình yêu.

    Hơn nữa, Chúa Giêsu đã nhấn đến chìa khóa của luật nằm ở hai điều: Tôn thờ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Cả hai đều phản chiếu một tình yêu, một chìa khóa mở cửa cho các khoản luật mà Chúa Giêsu dạy những người nghe Ngài. Do vậy, Chúa Giêsu đã đi xa hơn nữa khi Người cho thấy chính Người sẽ làm kiện toàn lề luật, làm cho luật Môsê mang một ý nghĩa mới trong tình yêu với Thiên Chúa và giữa con người với nhau

     Như thế, đời sống đạo của chúng ta, những Kitô hữu phải là một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Nếu không có sự gắn kết mật thiết này với Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa sẽ chẳng có và dĩ nhiên, chúng ta không thể yêu đồng loại bằng một tình yêu như Thiên Chúa muốn.

    Nếu không có chìa khóa là tình yêu, thì mọi lề luật chúng ta tuân giữ chỉ là vô nghĩa và tốn sức. Nếu không có chìa khóa là tình yêu, chúng ta sẽ rơi vào ảo tưởng vì nghĩ mình có thể tự “chiếm” được Nước Trời, tự mình có thể làm cho mình nên công chính nhờ việc giữ luật. Nếu không có chìa khóa là tình yêu, lề luật mà chúng ta giữ sẽ trở nên gánh nặng và lôi kéo chúng ta dần ra xa khỏi một sự bình an, vui tươi và hạnh phúc.

     Từ đây, chúng ta có thể suy tư và chất vấn về thái độ giữ luật, sống đạo của chính mỗi người chúng ta. Chúng ta giữ luật vì cái gì? Nếu chúng ta giữ luật chỉ vì luật, chúng ta sẽ dần dần rơi vào chỗ khô cứng và mệt mỏi, không hứng thú với những gì chúng ta đang thi hành. Nếu chúng ta đến nhà thờ, nhà nguyện chỉ vì luật mà không phải vì tình yêu, thì thời gian tham dự thánh lễ quả là dài đăng đẳng, khiến chúng ta ngáp lên ngáp xuống, mau chóng về nhà, chứ thánh lễ không còn là nơi tuyệt vời để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Nếu không có tình yêu, mọi việc giữ luật của chúng ta sẽ chẳng đem lại ơn ích và không mang lại cho chúng ta hạnh phúc.

     Và hôm nay, khi chất vấn lại cách sống của chúng ta với những người khác, cụ thể nơi gia đình, cộng đoàn của mình, có khi chúng ta vẫn thực hiện và giữ luật đầy đủ, nhưng chỉ là chăm chăm chú chú vào việc giữ luật, mà bỏ qua tình yêu. Trong mỗi hành động nhỏ nhoi, trong mỗi lời nói chúng ta nói với người khác, chúng ta đã để cho tình yêu thấm vào trong từng từ, từng câu, trong từng nghĩa cử nhỏ nhất hay chưa ?       

      Lạy Chúa, xin dạy và giúp chúng con biết hoàn thiện bản thân mình, và sống với lề luật bằng tình yêu. Để những gì chúng con dâng cho Chúa, những gì chúng con tuân giữ luật khởi đi từ trái tim, từ tình yêu con dành cho Chúa, cho tha nhân, một tình yêu như Chúa muốn là thước đo cho suy nghĩ và hành động của chúng con. Nhất là, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sống và thi hành luật bằng tình yêu, để luật không trở nên gánh nặng nhưng là sự trợ giúp để chúng con có cơ hội đến gần Chúa, sống thân tình với Ngài và với anh chị em con.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr