SUY NIỆM LỜI CHÚA: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Mc 1, 7-11)

BƯỚC XUỐNG

Thánh Phaolô đã khẳng định, Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, Ngài đã “trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7) để xuống với nhân loại, và sống như người trần thế. Ngài đã bước xuống với nhân loại dưới hình dáng là trẻ thơ, theo dòng thời gian lớn lên và trưởng thành như một con người bình thường. Sau những năm tháng sống ẩn dật nơi làng quê Nadaret, Đức Giêsu theo dòng người đến sông Giođan xếp hàng đợi Gioan làm phép rửa. Trước đó, ông Gioan đã rao giảng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (c. 7). Gioan đã nhìn nhận sứ mạng của mình là người mở đường, Gioan được Thánh Thần kêu gọi dân sám hối, lòng sám hối được biểu lộ qua việc chịu phép rửa.

Đức Giêsu một Đấng vô tội để cho mình liên đới với những tội nhân. Nay Ngài đến tiếp tục bước xuống sâu hơn với nhân loại, Ngài đến chạm vào lương tâm thầm kín của nhân loại trước dòng sông Giođan, để tỏ lòng sám hối. Ngài bước xuống để cho dân chúng nhận được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ hiện cách rõ ràng và đầy đủ. Chúa Thánh Thần với hình dáng chim bồ câu, và Chúa Cha trong tiếng từ trời phán rằng “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Ngài bước xuống để cho nhân loại nhận ra Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài đến để thực hiện lời hứa. Điều đó cho thấy hành động của Đức Giêsu là thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Nhờ cuộc bước xuống này đã vén mở cho nhân loại ngày cứu độ đã gần kề, cho thấy mối tương quan Cha – Con thân thiết của Đức Giêsu.

Thánh sử Maccô nêu rõ, Đức Giêsu vừa bước lên thì các tầng trời “xé ra”, một lối miêu tả cực mạnh. Trước kia vì tội bất trung của Ađam và Evà mà cửa trời đã đóng lại. Sau nữa theo quan niệm truyền thống do thái, cửa trời đã đóng lại thời các tiên tri cuối cùng vào thế kỷ V và VI là Khác gai, Dacaria và Malaki. Sự giao tiếp giữa Thiên Chúa và con người được coi như là chấm dứt. Ngài không đến ban sấm ngôn cho dân nữa, Thần khí đã dập tắt. Các tầng trời đã đóng lại, đó là nỗi vô cùng tuyệt vọng với dân chúng. Nhưng nay với hành động bước xuống dòng sông Giođan, Đức Giêsu đã xé tan các tầng trời đó, xé tan nỗi tuyệt vọng của dân chúng để mang lại niềm hy vọng tràn trề cho dân Ngài, dân mà Ngài hết lòng yêu thương. “Tầng trời xé ra”  để lối lại tương quan giữa Thiên Chúa và con người, mở ra cuộc sáng tạo mới.

Đức Giêsu Đấng vô tội đã bước xuống, Ngài bước xuống mỗi giây phút, bước xuống với người nghèo khổ bệnh tật, bước xuống với người tội lỗi, cùng cực nhất của xã hội. Mỗi người chúng ta là được Đức Giêsu bước xuống để chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Vậy mà nhiều chúng ta ái ngại khi bước xuống với những công việc nặng nhọc, khó khăn khi bước đến với những người nghèo khổ, tàn tật và loại trừ những người cản bước tiến của mình.

Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, mời gọi chúng ta nhớ lại ngày mình lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ngày chính mình được mang danh hiệu là Kitô hữu, được chính Đức Kitô sinh ra “Con người mới”, là con người của Thần khí, để sống cuộc sống trong Đức Kitô. Mời gọi mỗi ngày, mỗi giây phút hãy bước xuống với tha nhân, bước xuống cõi lòng u tối của chính mình, để đưa đến những hành động và suy nghĩ cụ thể.

Giêrônimô Nguyễn, Fmsr.

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …