SUY NIỆM LỜI CHÚA: Thiên Chúa nhìn thấu sự thay đổi nơi con người

“Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: con không muốn đi đâu! Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi” (Mt 21, 29-30)

Dụ ngôn hôm nay Đức Giêsu kể không chỉ xảy ra thời điểm xã hội Do Thái bấy giờ, nhưng hiện tại hóa cuộc sống của con người ngày nay. Thế giới xưa cũng như nay đầy dẫy nhưng người nói mà không làm, có người không nói nhưng lại làm. Nếu có thể được đặt lại tên dụ ngôn Hai người con thì chúng ta sẽ đặt là dụ ngôn thay đổi. Người con thứ nhất ban đầu đã từ chối không làm theo ý cha, nhưng rồi sau hối hận nên lại đi. Người con thứ hai đã thưa vâng nhưng rồi sau lại không đi. Hai người con đều không phải là hai mẫu người lý tưởng. Nhưng chúng ta không dừng lại ở cách hành xử của hai người con, nhìn sâu hơn một chút ta thấy sự chuyển động tâm hồn nơi hai con người này, mỗi người đều thay đổi ý định của mình về sau. Điều kỳ diệu là Đức Giêsu hỏi “Trong hai người con đó ai là người thi hành ý muốn của người cha?” Thiên Chúa nhìn thấy sự thay đổi trong những quyết định, những lựa chọn cuộc sống của mỗi người. Thiên Chúa không những nhìn thấy thái độ vâng phục bề ngoài, Ngài còn nhìn thấy chọn lựa từ nội tâm con người.

Ngoài ra, phản ứng ban đầu chưa thể là thái độ sau hết, có tác động nào đã làm thay đổi quyết định của hai người con? Thánh sử Matthêu miêu tả người con thứ nhất hối hận về lời thưa “không” nên đã thay đổi.

Phải chăng lòng thống hối là điểm cốt lõi của vấn đề. Việc hối hận đổi mới con người chúng ta, thay đổi cả vận mệnh đời mình. Việc này không chỉ thực hiện một lần là đủ nhưng cần phải thực hiện mỗi giây phút, lặp đi lặp lại trong đời sống hằng ngày. Sám hối cũng dễ dàng làm ta có thể thay đổi, bởi con người còn sống ở trần gian là còn có sự thay đổi. Thay đổi không chỉ là thay đổi về bề ngoài cách ăn mặc nhưng còn là thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi thói quen xấu, thay đổi tư tưởng, thay đổi quyết định. Đó là điều chúng ta phải cảnh giác mỗi ngày, bởi chúng ta rất dễ thay đổi theo chiều hướng xấu. Biết đâu  chúng ta đang tốt bỗng trở nên xấu như người con thứ hai thưa vâng với cha nhưng lại không đi làm.

Không những thế, con người có thể thay đổi và Thiên Chúa nhìn thấu sự thay đổi nơi mỗi người có cố gắng hay làm cho mình bị trì trệ. Nếu chúng ta tội lỗi yếu hèn, chúng ta vẫn có cơ hội ăn năn trở lại, chúng ta có hy vọng, có thời gian làm lại cuộc đời. Việc hối hận là điều cần thiết và là khởi điểm tiên quyết để chúng ta thay đổi cuộc đời để nên tốt, nên thánh thiện hơn, là việc cần thiết nhất của mọi người. Có sám hối ta mới biết từ bỏ nếp sống cũ, có sám hối ta mới bắt đầu một nếp sống mới đẹp lòng Chúa. Có sám hối ta mới khởi sự tiến lên trên con đường thánh thiện. Việc sám hối không phải tự nhiên có nhưng là việc biểu lộ qua hành động, qua việc làm. Như những người thu thuế tội lỗi và gái điếm họ luôn bị người khác nhìn nhận mình là người có tội, có lỗi phạm đến Thiên Chúa và mọi người. Còn những kinh sư và Pharisêu luôn nhìn nhận mình là người công chính thánh thiện nên không cần phải sám hối ăn năn. Họ lấy mình làm chuẩn mực mà kết án người khác. Thiên Chúa có cái nhìn mới, Ngài không đánh giá theo tiêu chuẩn của con người. Ngài nhìn đến thái độ lắng nghe, tin tưởng và thay đổi thì sẽ được vào Nước Trời.

Lạy Chúa, chúng con cần lòng thương xót và tình yêu của Chúa đụng chạm đến tâm hồn chúng con, để biến đổi chúng con nên những người thi hành Thánh ý Chúa, nên những khí cụ mang niềm vui, bình an của Chúa đến với những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.

Giêrônimô Nguyễn, Fmsr.

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …