Mừng Thánh Cả Giuse

Mừng Thánh Cả Giuse

Lạy Thánh cả Giuse

Con kính chào Thánh Cả

Cùng xin dâng lên Cha

Muôn tâm tình cảm tạ.

Xin tôn vinh Cha Thánh

Đã phục vụ tận tình

Gìn giữ Đức Nữ Trinh

Và dưỡng nuôi Thánh Tử.

Cảm tạ Cha gìn giữ

Gia đình con ấm êm.

Nhờ ơn Cha nâng đỡ

Hội Dòng thêm vững mạnh.

Cảm tạ Cha bầu cử

Đường trần con bình yên

Nhờ ơn Cha trợ giúp

Đời tu luôn an vui.

Xin cho con mãi hằng

Vui hăng say làm việc

Bắt chước Thánh Cả xưa

Tôn vinh Chúa không ngừng.

Xin dạy con nỗ lực

Noi gương Cha khiêm nhường

Nhẫn nhục và yêu thương

Để tiến lên hoàn thiện.

Xin giúp con nên được

Chìm sâu trong lặng thầm

Tìm về mạch Phúc Âm

Thần thiêng và kỳ diệu.

Để con được vui thỏa

Kín múc bao ơn lành

Cho tha nhân, thế giới

Mãi muôn đời thắm xanh.

Tác giả: M. JC Thầm Lặng