Lắng Nghe Lời Chúa

Lặng thầm trên núi Phú Sơn( Nho Quan)

Tâm nghe tiếng Chúa rõ hơn mọi ngày

    Ước gì tiếng Chúa hôm nay

Tâm ghi khắc kĩ mỗi ngày Tập Sinh

    Giúp con luôn sống tâm tình

Đơn sơ, khiêm nhượng, an bình nội tâm.

    Dù đời lắm lúc mưa giông

Tay trong tay Chúa con không hãi gì

    Đích kia nhắm thẳng bước đi

Hiến mình đoan hứa không gì đổi thay

    Chẳng nề dẫu có rủi may

Lòng luôn tin tưởng có Thầy đi bên,

    Mai ngày trước mặt Bề Trên

Sẵn sàng cầm bút kí tên, tuyên thề.

 

                         Châu Sơn, 23/9/2017.

Tác giả bài viết: M. Paul