Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Gioan Tông Đồ

Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Gioan Tông Đồ

– Lớp Gioan Tông Đồ
– Chị M. Gioan TĐ Nguyễn Thị Thêu
– Chị M. Gioan TĐ Nguyễn Thị Thục

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …