Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Gioan Tông Đồ

Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Gioan Tông Đồ

– Lớp Gioan Tông Đồ
– Chị M. Gioan TĐ Nguyễn Thị Thêu
– Chị M. Gioan TĐ Nguyễn Thị Thục

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên