Hội Dòng mừng bổn mạng Chị BTTQ M. Gioan Bosco Đặng Thị Dung….

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị BTTQ M. Gioan Bosco Đặng Thị Dung và các chị M. Gioan Bosco

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Thường niên năm A

Muối và ánh sáng Muối và ánh sáng là hai vật thể rất quen thuộc …