HỌC VIỆN

Học viện là giai đoạn huấn luyện trong thời gian khấn tạm, kéo dài tối thiểu là 6 năm, hướng đến sự trưởng thành toàn diện. Mục tiêu huấn luyện trong giai đoạn này là củng cố những điều Khấn sinh đã được thụ huấn trong giai đoạn Tập viện và đào luyện khả năng tông đồ theo đường lối của Hội Dòng (x. NQ. 359)

Khởi đầu giai đoạn này, sau khi khấn lần đầu các Khấn sinh được gửi đi học Thần học hoặc những lãnh vực chuyên môn theo nhu cầu của Hội Dòng. Sau đó, các Khấn sinh sẽ được gửi đến thực tập tại các cộng đoàn của Dòng. Đây là cơ hội để các Khấn sinh tiếp cận sát hơn với đời sống thực tế tông đồ của Hội Dòng và cũng là dịp để trắc nghiệm khả năng quân bình hóa với đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ.

Mốc đánh dấu hoàn tất giai đoạn huấn luyện căn bản của đời tu là khấn trọn đời. Sau những kinh nghiệm thực tế ở các cộng đoàn hay trong các môi trường phục vụ, các Khấn sinh trở về nhà huấn luyện trong năm “Tập III” để chuẩn bị khấn trọn đời. Đây là năm thứ sáu, năm cuối của giai đoạn khấn tạm. Các Khấn sinh được trau dồi đặc biệt về đời sống thiêng liêng và củng cố sâu hơn về đời sống Thánh hiến, Tu đức, Lời khấn, Hiến luật, Nội quy và linh đạo của Hội Dòng, để can đảm dấn thân đáp tiếng mời gọi tháp nhập vĩnh viễn và trọn vẹn vào thân thể và sứ mạng của Hội Dòng qua lời khấn trọn đời.