Có Mẹ Trong Đại Dịch

Mân Côi tháng Mẹ đã về

Lời kinh, tiếng hát, say mê ca mừng

Mùa Vui, Thương, Sáng lẫn Mừng

Dệt thành Chuỗi Ngọc, Kính Mừng râm ran.

Mẹ ơi! Mẹ rất từ nhân

Xin Mẹ thương giúp, thế trần nài van

Trong cơn dịch bệnh lây lan

Vui buồn, lo lắng, lầm than tháng ngày.

Khắp nơi bệnh dịch bủa vây

Gây bao tang tóc, lệ đầy tuôn rơi

Sớm chiều lo sợ hiểm nguy

Bao vây đường lối, cách ly đêm ngày.

Chuỗi Hồng nở thắm trên tay

Câu kinh Mẹ dạy, miệt mài say sưa

Nhớ lời Mẹ nhắn khi xưa:

Đổi thay cách sống, tôn sùng Mẫu Tâm

Kinh Mân Côi đọc chuyên tâm

Hằng ngày dâng Mẹ, âm thầm lặng suy.

Niềm tin thay thế bi ai

Khẩn cầu nơi Mẹ, van nài Mẹ thương

Đẩy lui dịch bệnh tai ương

Giúp người theo Chúa, giáo đường bình an.

Những người khốn khó gian nan

Mỗi ngày kiếm sống ủi an đôi phần.

Mẹ ơi cứu giúp nhân trần

Đêm ngày nhỏ lệ thăng trầm đớn đau

Mân Côi chuỗi hạt kinh cầu

Siêng năng lần hạt biến sầu thành vui.

Chắp tay con nguyện gẫm suy

 Có Mẹ cuộc sống an bình tháng năm.

Nữ tu: Lặng Thầm, Fmsr.

Cộng Đoàn Mân Côi Bùi Đệ, Xuân Lộc