CÁO PHÓ NỮ TU MARIA CLARA NGUYỄN THỊ GẤM, DÒNG MÂN CÔI

CÁO PHÓ NỮ TU MARIA CLARA NGUYỄN THỊ GẤM, DÒNG MÂN CÔI

 

Check Also

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị Maria Laurenso

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị Maria Laurenso