CÁO PHÓ NỮ TU MARIA CLARA NGUYỄN THỊ GẤM, DÒNG MÂN CÔI

CÁO PHÓ NỮ TU MARIA CLARA NGUYỄN THỊ GẤM, DÒNG MÂN CÔI

 

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …