Bộ Giáo luật 1983

Giáo Luật Công Giáo hay Bộ Giáo Luật 1983 là cuốn Giáo luật được Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II (1920-2005) ban hành vào ngày 25/01/1983 và có hiệu lực pháp luật vào Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng – 27/11/1983. Nó được dùng để thay thế cho Bộ Giáo Luật 1917 do Đức Bênêđíctô XV ban hành ngày 27 tháng 5 năm 1917.

Bấm xem và tải về

https://dongmancoibuichu.com/wp-content/uploads/2023/09/Giao-Luat-nam-1983.pdf