M.Monica Đào

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

BIẾT YÊU THƯƠNG SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN Hai điều răn “Mến Chúa và yêu người” có lẽ không còn xa lạ với người Ki-tô hữu chúng ta, vì điều răn ấy là kim chỉ nam cho đời sống đạo. Trong đời sống hàng ngày, chúng …

Xem thêm