M.Dom Mai Phương

CHẤT TU VÀ HỒN TÔNG ĐỒ..

Chất tu và hồn tông đồ.. Hai cậu bé đang chơi với nhau rồi bỏ ra đánh lộn, cha sở gọi hai em vào và phạt 2 cậu ra nhà thờ quỳ 5 phút, cha dặn: khi hết giờ thì quay lại gặp cha. Sau khi chịu phạt hai cậu …

Xem thêm