SUY NIỆM LỜI CHÚA: Hậu quả của người đầy tớ xấu xa và biếng nhác

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …