Giáo phận Bùi Chu: Thông báo Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng TNTT

Check Also

Hạ Linh mừng thánh tử đạo Augustino Huy

“Một lòng một dạ khắc ghi Thánh Huy kiên vững quyết đi tới cùng” Giáo …

Trả lời