TRỰC TIẾP: Thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và ngân khánh khấn Dòng

Check Also

TẶNG PHẨM TÌNH YÊU

   Tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở. Có biết bao tác phẩm …